In Kontakt kommen

Haben Sie Fragen zu unseren Lösungen, Produkten oder Dienstleistungen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

+31 (0)88 666 7400

info@omori.eu

Een duurzame ontmoetingsplek; Mushroom Valley

3 weken geleden plaatsten we een artikel over het flowpacken van champignons en andere ontwikkelingen ten aanzien van het verpakken van paddenstoelen. Als vervolg daarop zijn we op bezoek geweest bij Kevin van Berlo van Mushroom Valley. Bij Omori Europe hebben we al langer contact met Mushroom Valley om elkaar op de hoogte te houden van ‘het reilen en zeilen’ binnen de industrie.
Kevin vertelt ons zeer bevlogen en enthousiast over de laatste stand van zaken over het, nog te bouwen, Dutch Mushroom Center.

Een innovatieve ontmoetingsplek

Een prachtige ontmoetingsplaats in het epicentrum van de Nederlandse champignonteelt waar alles met betrekking tot paddenstoelengastronomie, -educatie, -onderzoek en -promotie samen moet komen. Een plek voor binnen- en buitenlandse studenten, telers en producenten om kennis te delen en uit te wisselen. Nederland is immers nog steeds een autoriteit binnen de wereldwijde paddenstoelenindustrie.

Echter, als verpakkingsexpert, vinden we dat het verpakken van paddenstoelen daarin te weinig aandacht krijgt. Terwijl ook op dit gebied de ontwikkelingen volop in gang zijn. Verpakkingsbelasting, plastic soep en circulariteit zijn heden ten dage belangrijke onderwerpen, die ook voor de paddenstoelenverpakking van toepassing zijn.

 

Dutch Mushroom Center

 

 

Dunner is duurzamer

Bij Omori Europe staan we op dit moment aan het front van deze ontwikkelingen; dunnere rekfolies zonder PVC om te verwerken op de STN-8500 stretchwrapper en ook intrede van de al eerdergenoemde flowpack verpakking. Leidend hierbij is het Europese Plastic Pact dat stelt dat het een gewichtsafname van tenminste 20% wil realiseren op zogenaamde “virgin” plastic producten.

Al jarenlang leveren wij onze machines aan telers en producenten en in die hoedanigheid kennen we de markt en producten goed. Samen met het Dutch Mushroom Center zetten wij het verpakken en de paddenstoelenverpakking graag in het licht om toekomstige bezoekers over dit aspect goed te kunnen informeren en onderrichten.

Flowpacken champignons

 

Wilt u meer informatie ontvangen over een specifieke verpakkingsmachine of uw product testen in onze demoruimte? Neem dan contact met ons op via sales@omori.eu of bel naar +31 (0)88 666 7420.

Vraag een demo aan